Past, Piscatiqua Gundalow, Portsmouth

© Ed Bolton